Bienik János: A legéndi ág. hitv. evang. egyház története

2010-09-08 14:16
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 
A legéndi ág. hitv. evang. egyház története
Bienik János a Nógrád megyei Túrmezőn született, a helyi kántortanító gyermekeként. Gimnáziumi éveit Besztercebányán és Rimaszombatban töltötte, a teológiát Poszonyban végezte el. Dr. Baltik Frigyes püspök avatta pappá Rimafűrészen, ezt követően a Bácskában, Petrőcön, illetve Komáromban volt káplán. 1913-ban választották meg egyhangúlag Legéndre lelkésznek. 1921-ben távozott a községből. Az egyházközség történetéről írott rövid összefoglalása 1917-ben jelent meg.