Az államhatár története

2010-09-09 16:55
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

A Nógrád Megyei Levéltár, kapcsolódva a Magyar Millennium évének rendezvénysorozatához, 2001. január 29–31. között Balassagyarmaton konferenciát rendezett XX. századi határváltozások címmel. A megjelölt téma és a kiválasztott korszak ismeretében nem meglepő, hogy a felmerülő problémák közül a Trianon-kérdéskör jelent meg a legtöbb előadásban. A nemzetközi erőviszonyok megváltozásával, újrarajzolt országhatárokkal záruló első világháború Magyarország számára jelentős területveszteséget hozott. Ezt sokként élték meg a magyarok, akár beszéltek, pontosabban akár beszélhettek róla, akár nem.
Trianon a rendszerváltás után újra lekerült a tabuk listájáról, sőt a határváltozások vitathatatlanul máig érő hatásai a politikai disputákba is visszatértek. Különösen időszerűnek és fontosnak tartottuk most – amíg a közvélemény (jó értelemben) formálható, a sajnos nem egyszer szélsőséges megítélések meggyökerezésétől eltéríthető – megnyilatkozásra bírni az ország mai területén belül és a határokon túl élő szakembereket, kétségkívül és méltán elismert kutatókat, valamint a fiatal tehetségeket.
Levéltárunk a Balassagyarmaton elhangzott összes előadást egy önálló kötetbe gyűjtötte össze, melyeket az „... AHOL A HATÁR ELVÁLASZT” Trianon és következményei a Kárpát-medencében címmel kötetként tárt az Olvasóközönség elé. Közülük most a konferencia rendezőinek szűkebb pátriájával foglalkozó, „Egy térség, ahol a határ elválaszt…” – A szlovák–magyar határ kialakulása és következményei című fejezet tizenegy tanulmányát adjuk közre.

 

PDF-formátumban letölthető tanulmányok:

 

Kocsis Károly: A közigazgatási térfelosztás változásai a mai Szlovákia területén a XX. században
Romsics Ignác: Az I. világháború alatti cseh–szlovák határelképzelések és a békekonferencia vitái
    a csehszlovák–magyar határról 
Szarka László: A szlovák autonómia alternatívája 1918 őszén
Peter Zelenák: Szlovákia 1918–1939 közötti politikai és területi integritásának problémája 
Marián Hronský: A második demarkációs vonal, valamint az 1919. június 12-ei szlovák–magyar végleges határ
    a cseh–szlovák javaslatok és követelések tükrében
Suba János: Egy határmegállapító bizottság anatómiája: A magyar–csehszlovák határmegállapító bizottság
    szervezete 1921–1925
Bacsa Gábor: Határviták Salgótarján térségében (Somoskő és Somoskőújfalu) 1921–1924 
Sallai Gergely: Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban
Ilyés Zoltán: Az 1938-as határváltozás és a felső-Bódva-völgyi németség (Mecenzéf, Stósz)
Vadkerty Katalin: A belső telepítések Csehszlovákiában a második világháborút követő években
Molnár Judit: Egy térség, ahol a határ elválaszt. Képek a Sajó és a Hernád közötti magyar–szlovák  határvidék
    társadalomföldrajzi  vizsgálataiból