Szlovák-magyar lakosságcsere

2010-09-09 17:04
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

2007. október 4–5-én, a Nógrád Megyei Levéltár és az Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet szervezésében, a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban zajlott a „Vonatok északnak és délnek" A második világháborút követő szlovák-magyar lakosságcsere története és következményei című konferencia. A tudományos konferencia 17 előadója – köztük szlovák és felvidéki magyar kutatók is – a második világháborút követő szlovák-magyar lakosságcsere történetéről és annak máig ható következményeiről tárgyalt. A szervezők is jelképesnek szánták, hogy a konferenciát a határ két oldalán működő nemzetiségi szervezetek vezetői, Hrubík Béla, a CSEMADOK országos elnöke és Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke köszöntötte. Mindketten azzal a várakozással tekintettek a konferencia elé, hogy az objektív tényfeltárás lehetőséget ad mindkét fél meghallgatására, hogy a történelmi tévhitek, politikai indulatok helyét a tények elfogadásán alapuló együttműködés váltsa fel, s a „nemzetiségi kérdés ne vagonkérdés legyen” – miként Hrubík fogalmazott.


PDF-formátumban letölthető tanulmányok
 
Simon Attila: Előzménye volt-e az 1938-as év a csehszlovákiai magyarok 1945 és 1948 közötti jogfosztottságának?
Štefan Šutaj – Sápos Aranka: A magyar–csehszlovák lakosságcsere. Előzmények és következmények
Popély Árpád: A lakosságcsere területi szempontjai és etnikai következményei
Vadkerty Katalin: A belső telepítések Csehszlovákiában a második világháborút követő években
Gulyás László: A szlovák–magyar lakosságcsere második világháború alatti diplomáciatörténeti
    előzményei, különös tekintettel Eduard Beneš tevékenységére
Fehér Csaba: Adalékok a dr. Wagner Ferenc által vezetett pozsonyi Magyar Meghatalmazotti Hivatal
    1946 és 1948 közötti működéséhez
Miklós Péter: Mindszenty József és a csehszlovák–magyar lakosságcsere
Krupa András: Áttelepülés – visszatérés. Egy bükkszentkereszti szlovák család kálváriája
Angyal Béla: Gúta a lakosságcsere éveiben, 1945–1949
L. Balogh Béni: A csehszlovák–magyar lakosságcsere Komárom-Esztergom vármegyében
Magdaléna Paríková: Etnokulturális és társadalmi folyamatok Európában a második világháborút
    követő migrációk tükrében. A csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény következményei 
 
További letölthető tematikus munkák a Kisebbségkutató Intézet adatbázisából

 

Szarka László (szerk.): Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában, 1944-1949. Elnöki dekrétumok, törvények,
    rendeletek, szerződések. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - Kecskés László Társaság, Komárom, 2005, 313 p.
Szarka László (szerk.): A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete 1945-1948. Visszaemlékezések,
    tanulmányok, dokumentumok
Kugler József: Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön. Osiris Kiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest, 2000,
    260 p.