Az első bécsi döntés

2010-09-11 09:18
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Visszacsatolás vagy megszállás? Szempontok az első bécsi döntés értelmeztéséhez

 

Az 1938-as bécsi döntés nem csupán a huszadik századdal foglalkozó szlovák és magyar történetírás témái között foglal el kiemelt helyet, de a szlovák és magyar köztudatban is. Vonatkozási pont ez, amelyhez mindenkinek van, általában etnikailag meglehetősen determinált viszonya. A bécsi döntés 70. évfordulója alkalmából két olyan szakmai konferencia is zajlott egymáshoz időben és térben meglehetősen közel, Komáromban és Balassagyarmaton, amely az eddigi gyakorlattal ellentétben a téma több szempontú megközelítésére, akár az egymással is feleselő nézőpontok prezentálására igyekezett helyezni a hangsúlyt. A kötet, mely a két konferencia előadásait teszi közzé, mindenképp újdonságot hordoz, hiszen azáltal, hogy a bécsi döntés historiográfiája során először a két nemzeti narratíva közös alkotásaként kerül az olvasó elé, a közös gondolkodás szándékát jelzi. Bizonyos mértékig újdonság azonban a téma belső megközelítése is, hiszen a kötet szerzőinek köszönhetően a téma hagyományos diplomáciatörténeti megközelítése helyett új szempontok kaptak hangsúlyt, elsősorban a bécsi döntés regionális vonatkozásai. Persze azok az olvasók, akik a jelen kötetet gondosabban átnézik, továbbra is érzékelni fogják a két történetírás közötti különbséget. Ez azonban nem baj, hiszen a történetírásnak nem a különbségek elfedése, hanem egy új tudás létrehozása a célja.

 

PDF-formátumban letölthető tanulmányok:

 

Pritz Pál: Magyarország és a nagyhatalmak 1938-ban  
Szarka László: Németország szerepe az első bécsi döntés előkészítésében  
Ablonczy Balázs: Teleki Pál az első bécsi döntés időszakában  
Popély Gyula: A komáromi tárgyalások (1938. október 9-13.)
Sona Gabzdilová–Olejníková: A bécsi döntés és Dél-Szlovákia, különös tekintettel a Rimaszombati járásra  
Simon Attila: A szlovákiai magyarok magatartása az első bécsi döntés idején. (Különös tekintettel Gömör, Nógrád és Hont térségére)  
Fedinec Csilla: Az első bécsi döntés – ukrán nézőpontból  
Milan Olejník: A bécsi döntés a korabeli szlovák sajtóban  
Martin Pekár: Változások Kelet-Szlovákiában az első bécsi döntést követően  
Martin Hetényi: Az 1938-as bécsi döntést követően kialakult problémák a szlovák–magyar határövezetben  
Gaucsík István: A határ mint gazdasági probléma. A Pozsonyi I. Takarékbank helyzete az első bécsi döntés után  
Janek István: A szlovák vezetés külpolitikai törekvései a komáromi tárgyalásoktól 1945-ig  
 
REZÜMÉ
ZHRNUTIE
ZUSAMMENFASSUNG