A szlovák levéltári iratok kutathatóságáról

2010-09-14 09:03
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Szlovákiában a 2003 januárjában életbe lépett új levéltári törvény szerint minden levéltári anyag szabadon kutatható. A törvény törölte az időhatárt a kutásoknál. Kivételt csak a személyi adatokat tartalmazó levéltári anyagok képeznek, amelyeket csak az érintett személy beleegyezésével lehet kutatni. Az új levéltári törvény állományvédelmi szempontokból az 1526 előtti dokumentumok kutatását csak másolatban engedélyezi, vagyis főleg fényképen vagy mikrofilmen. Felmentést e szabály alól az egyes levéltárigazgatók adhatnak. A még nem rendezett levéltári fondokban a levéltárigazgatók a kutatást a levéltári anyag rendezéséig szüneteltethetik.
    A kutatást megelőzően célszerű a levéltárral felvenni a kapcsolatot, mivel a levéltári anyag előkészítésére minden levéltár saját körülményeinek megfelelő időt szabott meg a levéltár működéséről szóló szabályrendeletében, amelyek kidolgozása jelen fondjegyzék készítésével egyidőben folyik. Általában legalább három nap szükséges a levéltári dokumentumok kutatásának előkészítéséhez. Mikrofilmek kutatatása esetében, főleg az anyakönyvek kutatatásánál, szintén célszerű előzetesen tájékozódni, mivel vannak levéltárak, ahol csak két olvasógép használható, s emiatt fontos, hogy a mikrofilmolvasó igénybevételét hónapokkal előbb jelezze valaki. Ennek a problémának a megoldása már folyamatban van, remélhetőleg a közeljövőben az állami levéltárak technikai felszerelése javulni fog. Az anyakönyvekről készült mikrofilmeket remélhetően a magyar kutatók mikrofilmen a két állam közti mikrofilmcserének köszönhetően a Magyar Országos Levéltárban is kutathatják a jövőben. Ezen utóbbi levéltár gyűjteményében már jelenleg is több szlovákiai levéltári fondról, vagy azok egyes részeiről találhatók mikrofilmfelvételek. (Ld. a MOL Levéltári leltárainak 19., 62. és 88. köteteit.)
    Szlovákiában az állami levéltárakban történő kutatáshoz nem kell engedélyt kérni, csak a kutatólap kitöltése kötelező. A kutatólapon a kutató személyes adatain kívül a kutatás tárgya és általánosan meghatározott célja (helytörténet, kulturális, magán stb.) tüntetendő fel. A kutató kötelessége a kérőlap kitöltése is. A kérőlapon a fond megnevezésén kívül további, a kikereséshez segítséget nyújtó adat feltüntetése is szükséges, ezeket a kutató a levéltári segédletekben találja meg.
    A kutató a levéltári dokumentumokról másolatokat kérhet. Ezek elkészítése fénymásolatok esetében a levéltárban történik, és a levéltár lehetőségei szerint, hacsak nem nagy mennyiségű másolatról van szó, általában azonnal vagy rövid időn belül megtörténik. Fénymásolatokat nem szabad minden levéltári anyagról készíteni. Amennyiben a levéltári anyag könyv alakú, vagy a fénymásolással rongálódna, csak mikrofilm készítése lehetséges, ami azonban, mivel csak kevés levéltárban van mikrofilmfelvevő, általában hosszabb ideig tart. Saját digitális fényképezőgép használatát másolatok készítésére a levéltár-igazgató engedélyezheti. A szlovák levéltárakban általában a német és angol nyelv használata ajánlatos, de több levéltárban értenek, vagy beszélnek magyarul is.