A szlovák levéltári struktúra elméleti felépítése

2010-09-15 10:07
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás


A. Államhatalom, közigazgatás, önkormányzat
   I. Törvényhozó szervek
      1. Törvényhozó szervek 1918–1938
      2. Törvényhozó szervek (1938) 1939–1945
      3. Törvényhozó szervek (1944) 1945–1992
      4. Törvényhozó szervek 1993-tól
   II. Államhatalmi szervek
      1. Államhatalmi szervek 1918–1938
      2. Államhatalmi szervek1939–1945
      3. Államhatalmi szervek 1945–1960
      4. Államhatalmi szervek 1969–1992
      5. Államhatalmi szervek 1993-tól
   III. Az állami közigazgatás központi szervei 1918-ig
   IV. Az állami közigazgatás központi szervei 1918–1938
      1. Az állami közigazgatás központi szervei 1918–1927
      2. Az állami közigazgatás központi szervei 1928–1938
   V. Az állami közigazgatás központi szervei 1939–1945
      1. Minisztériumok
      2. Egyéb központi hivatalok
   VI. Állami közigazgatás központi szervei (1944) 1945–1960
      1. Megbízottak
      2. Egyéb központi hivatalok
   VII. Az állami közigazgatás központi szervei 1960–1968
      1. Szlovák Nemzeti Tanács megbízottjai
      2. Egyéb központi hivatalok
   VIII. Az állami közigazgatás központi szervei 1969–1992
      1. Szlovák Szocialista Köztársaság, illetve a Szlovák Köztársaság minisztériumai
      2. Egyéb központi hivatalok
   IX. Az állami közigazgatás központi szervei 1993-tól
      1. Minisztériumok
      2. Egyéb központi hivatalok
   X. Földreform végrehajtó hivatalai (1920–1949)
   XI. Megyei önkormányzat és közigazgatás 1922-ig
      1. Megyék
      2. Kiváltságos területek
      3. Kormánybiztosok
      4. Városi főispánok
      5. Közigazgatási bizottságok
      6. Szolgabírói hivatalok, főszolgabírók
      7. Állami szakhivatalok
   XII. Megyei közigazgatás 1923–1927
      1. Megyék
      2. Állami szakhivatalok
   XIII. Megyei közigazgatás 1940–1945
      1. Megyék
      2. Kormánymegbízottak
   XIV. Magyar állami szervek 1938–1945
      1. Megyék
      2. Közigazgatási bizottságok
      3. Főszolgabírói hivatalok
      4. Egyéb állami szakhivatalok
   XV. Közigazgatás 1945–1949
      1. Nemzeti felújítás szervei
      2. Gazdasági ellenőrző hivatal
      3. Állami építkezésfelügyelési hivatalok
   XVI. Pénzügyi szakszervek
      1. Pénzügyi főigazgatóságok
      2. Pénzügyi hivatalok
      3. Adóhivatalok
      4. Vámhivatalok
      5. Pénzügyi rendőrség (felügyelőség)
   XVII. Kerületi közigazgatás 1949–1960
      1. Kerületi nemzeti bizottságok
      2. Állami tervezési hivatal megbízottjai
      3. Közellátási minisztérium kerületi megbízottjai
      4. Népi ellenőrzés kerületi bizottságai
      5. Kerületi befektetési hivatalok
      6. Kerületi statisztikai hivatalok
   XVIII. Kerületi közigazgatás 1960–1969
      1. Kerületi nemzeti bizottságok
      2. Kerületi pénzügyi hivatalok
      3. Kerületi felügyelő és statisztikai szervek
   XIX. Kerületi közigazgatás 1971–1990
      1. Kerületi nemzeti bizottságok
      2. Kerületi pénzügyi szakszervek
      3. Kerületi földművelésügyi szakszervek
      4. Egyéb kerületi szintű hivatalok
   XX. Kerületi közigazgatás 1996-tól
      1. Kerületi hivatalok
      2. Állami szakhivatalok
      3. Egyéb kerületi szintű hivatalok
   XXI. Járási közigazgatás 1945-ig
      1. Szlovák nemzeti bizottságok
      2. Járási hivatalok
      3. Állami szakhivatalok
   XXII. Járási közigazgatás 1945–1990
      1. Egységes nemzeti bizottságok
      2. Járási nemzeti bizottságok
      3. Állami szakhivatalok
      4. Járási ellenőrző és statisztikai hivatalok
   XXIII. Járási közigazgatás 1991-től
      1. Járási hivatalok
      2. Állami szakhivatalok
      3. Egyéb járási szintű hivatalok
   XXIV. Városi és községi közigazgatás 1945-ig
      1. Magisztrátusok
      2. Városi hivatalok
      3. Mezővárosok
      4. Körjegyzőségek és jegyzőségek
      5. Egyéb helyi hivatalok
   XXV. Városi és községi közigazgatás 1945–1990
      1. Városi nemzeti bizottságok
      2. Helyi nemzeti bizottságok körzeti hivatalai
      3. Helyi nemzeti bizottságok
      4. Egyéb helyi hivatalok
   XXVI. Közigazgatás 1991-től
      1. Helyi állami közigazgatás
      2. Helyi önkormányzatok
      3. Állami közigazgatási szakszervek

B. Jogszolgáltatás
   I. Hiteleshelyek
   II. Bírósági intézmények 1850-ig
      1. Judicium subalternum (II. József-kori törvényszékek)
      2. Közjegyzők, ügyvédek
      3. Egyéb jogszolgáltatási szervek
   III. Bírósági intézmények 1850–861
      1. Kerületi (megyei) törvényszékek
      2. I. osztályú járásbíróságok
      3. II. osztályú járásbíróságok
      4. Városi bíróságok
      5. Úrbéri törvényszékek
      6. Állami ügyészségek
      7. Közjegyzők, ügyvédek
   IV. Bírósági intézmények 1872-től
      1. Felsőbb bíróságok
      2. Királyi törvényszékek
      3. Állami bíróságok 1923 után
      4. Járásbíróságok
      5. Különleges bíróságok 1923 után
      6. Állami ügyészségek 1922 után
      7. Közjegyzők
      8. Állami közjegyzőségek 1948 után
      9. Ügyvédek
      10. Ügyvédi irodák
      11. Börtönök és fenyítőintézetek
      12. Gyűjtőtáborok
   V. Rendkívüli bíróságok
      1. Nemzeti bíróság (1945–1947)
      2. A nemzeti bíróság vádhivatala (1945–1947)
      3. Járási népbíróságok (1945–1947)
      4. A járási népbíróságok vádhivatalai (1945–1947)
      5. Városi és községi népbíróságok (1945–1947)
      6. Népbíróságok (1948)
      7. A népbíróságok vádhivatalai
   VI. Bányabíróságok, bányarendőri hivatalok
      1. Bányabíróságok 1788-ig
      2. Bányabíróságok 1788–854
      3. Bányakapitányságok 1854–1934
      4. Központi bányarendőri hivatalok 1919 után
      5. Körzeti bányarendőri hivatalok
   VII. Ügyészségek
   VIII. Döntőbíróságok (Arbitrázs szervek)
   IX. Egyéb jogszolgáltatási szervek

C. Hadsereg és állambiztonság
   I. Katonai szervek és szervezetek
   II. Félkatonai szervek és szervezetek
      1. Hlinka gárda
      2. A szlovák munkaszolgálat szervei
      3. A polgári és légelhárítás szervei
      4. Katonai képesítés szervei
      5. Őrszolgálati szervek
      6. Népi milíciák
   III. Rendőrség
      1. Rendőr-igazgatóságok
      2. Állami rendőrhivatalok
      3. Rendőr-felügyelőségek
      4. Rendőrkapitányságok
   IV. Csendőrség (Četníctvo)
      1. Körzeti csendőrparancsnokságok
      2. Járási csendőrparancsnokságok
      3. Csendőrállomások
   V. Csendőrség (Žandárstvo)
      1. Körzeti csendőrparancsnokságok
      2. Járási csendőrparancsnokságok
      3. Csendőrállomások
   VI. Biztonsági szervek
      1. Kerületi nemzetbiztonsági szervek
      2. Járási nemzetbiztonsági szervek
      3. Nemzetbiztonság helyi szervei
   VII. Állambiztonsági központ
   VIII. Egyéb biztonsági szervek

D. Pénzügyek
   I. Bankok
   II. Takarékpénztárak
   III. Biztosítók
   IV. Egyéb pénzügyi intézetek

E. Gazdaság
   I. Bányászat
      1. Bányagondnoksági szervek
      2. Bányahivatalok
      3. Bányaüzemek, részvénytáraságok stb.
      4. Geológiai kutatóintézetek
   II. Kohászat
   III. Manufaktúrák
   IV. Ipar
      1. Energetika
      2. Gépipar
      3. Elektrotechnika
      4. Kémiai ipar
      5. Gumiipar
      6. Fafeldolgozó ipar
      7. Papíripar
      8. Nyomdaipar
      9. Élelmiszeripar
      10. Ruházati ipar
      11. Bőripar
      12. Cipőipar
      13. Textilipar
      14. Kerámiaipar
      15. Üvegipar
      16. Egyéb ipari ágazatok
   V. Mezőgazdaság
      0. Közalapítványi szervek
      1. Mezőgazdasági tanácsok (1920–1942)
      2. Földműves kamarák (1942–1947)
      3. Állami gazdaságok
      4. Mezőgazdasági felvásárló üzemek
      5. Mezőgazdasági kutató intézetek
      6. Kerületi mezőgazdasági üzemek
      7. Kerületi nemesítő intézetek
      8. Egyéb mezőgazdasági üzemek
  VI. Erdészet
      1. Állami (királyi) erdőhivatalok (1747–880)
      2. Állami erdőigazgatóságok (1860-948)
      3. Állami erdőigazgatóságok (1948 után)
      4. Erdőgondnokságok (1960-ig)
      5. Fakitermelőipar (1948–1956)
      6. Állami erdőüzemek
      7. Nyugatközép- és kelet-szlovákiai állami erdők (1976 után)
      8. Egyéb erdőhivatalok, gondnokságok, üzemek
  VII. Vízgazdálkodás
      1. Vízügyi igazgatóságok
      2. Egyéb vízügyi szervek
  VIII. Építészet
      1. Szárazföldi építkezések
      2. Ipari építkezések
      3. Hálózat-építkezések
      4. Vízi építkezések
   IX. Közlekedés
      1. Szárazföldi
      2. Vízi
      3. Légi
  X. Távközlés
  XI. Kereskedelem
      1. Belföldi
      2. Külkereskedelem
  XII. Helyi gazdaságok
      1. Szolgáltatások
      2. Építőüzemek
      3. Lakásgazdálkodási szervek

F. Szövetkezetek
   I. Hitelszövetkezetek
   II. Fogyasztási szövetkezetek
   III. Termelőszövetkezetek
      1. Földműves szövetkezetek
      2. Egységes földműves szövetkezetek
      3. Egyéb termelő szövetkezetek
   IV. Vízgazdálkodási szövetkezetek
   V. Lakásszövetkezetek
   VI.Egyéb szövetkezetek

G. Politikai pártok, a Nemzeti Front szervei
   I. Politikai pártok
   II. Egyéb politikai szervezetek
   III. Szövetségek
   IV. Szakszervezetek
   V. Nemzeti front
      1. A Nemzeti Front szervei
      2. A Nemzeti Front tömegszervezetei

H. Tudomány, kultúra
   I. Tudomány
   II. Kultúra
      1. Múzeumok
      2. Képtárak
      3. Levéltárak
      4. Könyvtárak
      5. Mozik és színházak
      6. Zenei testületek, együttesek
      7. Kiadók és szerkesztőségek
      8. Egyéb kulturális intézmények
   III. Közművelődés
      1. Központi közművelődési intézmények
      2. Közművelődési intézmények
      3. Közművelődési tanácsok
      4. Közművelődési központok
   IV. Kultúrházak
   V. Egyéb kulturális intézmények

I. Iskolaügy
   I. Felsőbb oktatási intézmények
   II. Általános középiskolák
   III. Szakközépiskolák
   IV. Szakiskolák
   V. Tanonciskolák
   VI. Alapiskolák
   VII. Művészeti (zene, rajz) iskolák
   VIII. Egyéb iskolák
   IX. Tanfelügyelőségek

J. Egészségügy és szociális gondoskodás
   I. Egészségügy
      1. Kórházak
      2. Kerületi egészségügyi intézetek
      3. Járási egészségügyi intézetek
      4. Kerületi higiéniai és járványmegelőző állomások
      5. Járási higiéniai és járványmegelőző állomások
      6. Kerületi gyógyszerellátási szervek
      7. Fürdők
      8. Szakintézetek
      9. Gyógyszertárak
      10. Orvosok
      11. Egyéb egészségügyi intézmények
   II. Szociális gondoskodás
      1. Betegbiztosítók
      2. Betegellátási intéztek, felnőttek számára
      3. Betegellátási intézetek, gyermekek számára
      4. Nyugdíjas otthonok
      5. Jótékonysági intézetek
      6. Egyéb szociális intézmények

K. Egyházi szervezetek
   I. Érsekségek
   II. Püspökségek
   III. Prépostságok
   IV. Káptalanok
   V. Vikariátusok, esperességek, szeniorátusok
   VI. Plébániák
   VII. Egyházközségek
   VIII. Szerzetesrendek, kongregációk
   IX. Egyéb egyházi intézmények

L. Nemzetségek (családok), uradalmak
   I. Nemzetségi (családi) levéltárak
   II. Uradalmi levéltárak

M. Családok, személyek
   I. Családok
   II. Személyek

N. Céhek, egyesületek, érdekvédelmi szervezetek
   I. Céhek
   II. Ipartársulatok
   III. Közbirtokosságok, legeltetési társulatok
   IV. Egyesületek
   V. Érdekvédelmi szerveztek

O. Gyűjtemények
   I. Anyakönyvek
   II. Oklevelek
   III. Kéziratok
   IV. Térképek, tervek
   V. Plakátok és röplapok
   VI. Képeslapok
   VII. Képdokumentumok
      1. Fényképek
      2. Filmek
      3. Videofelvételek
      4. Egyéb képanyag
   VIII. Hangdokumentumok
      1. Lemezek
      2. Mágneses szalagok, kazetták
      3. Egyéb hangdokumentumok
   IX. Géppel olvasható dokumentumok
   X. Pecsétnyomók és pecsétek
   XI. Egyéb gyűjtemények

P. Egyéb levéltári fondok