● Prvá viedenská arbitráž

2010-09-18 13:44
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Znovupripojenie alebo okupácia? Aspekty k výkladu prvej viedenskej arbitráže


ZHRNUTIE 

 

Štúdie, ktoré možno stiahnuťvo formáte PDF:

 

Pritz Pál: Magyarország és a nagyhatalmak 1938-ban  
Szarka László: Németország szerepe az első bécsi döntés előkészítésében  
Ablonczy Balázs: Teleki Pál az első bécsi döntés időszakában  
Popély Gyula: A komáromi tárgyalások (1938. október 9-13.)
Sona Gabzdilová–Olejníková: A bécsi döntés és Dél-Szlovákia, különös tekintettel a Rimaszombati járásra  
Simon Attila: A szlovákiai magyarok magatartása az első bécsi döntés idején. (Különös tekintettel Gömör, Nógrád és Hont térségére)  
Fedinec Csilla: Az első bécsi döntés – ukrán nézőpontból  
Milan Olejník: A bécsi döntés a korabeli szlovák sajtóban  
Martin Pekár: Változások Kelet-Szlovákiában az első bécsi döntést követően  
Martin Hetényi: Az 1938-as bécsi döntést követően kialakult problémák a szlovák–magyar határövezetben  
Gaucsík István: A határ mint gazdasági probléma. A Pozsonyi I. Takarékbank helyzete az első bécsi döntés után  
Janek István: A szlovák vezetés külpolitikai törekvései a komáromi tárgyalásoktól 1945-ig  
 
REZÜMÉ
ZHRNUTIE
ZUSAMMENFASSUNG