Tanulmányok

2010-09-20 11:44
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Az alábbi linkekre kattintva további, a szlovák-magyar közös múlttal kalpcsolatos írásokat tölthet le. Folyamatosan gyarapodó vegyes gyűjteményünk a szerzők (tanulmánykötetek esetében szerkesztők) nevének ábécérendjében tartalmazza a műveket.

 

Árendás Zsuzsa: Taksony: tereptapasztalatok elemzése

 

Danter Izabella: Diószeg. Esettanulmány

Dončová, Angelika: Lučenec ako regionálne národné centrum na začiatku 20. storočia (Losonc mint regionális nemzeti centrum a 20. század elején)

Dončová, Angelika: Problematika včleňovania južných oblastí Slovenska do ČSR na príklade územia okresu Veľký Krtíš (Dél-Szlovákia csehszlovákiai integrációja a nagykürtösi kerület példáján)

Farkas György: Etnikai változások a Lévai járásban (1880–2001)

 

Ferencuhová, Bohumila: Pablo de Azcarate y el problema de minorias en la Exchecoslovaquia

 

Halász Iván: A pesti szlovák evangélikusok vezetői a dualizmus idején 1.

Halász Iván: A pesti szlovák evangélikusok vezetői a dualizmus idején 2.

 

Jeszenszky Géza: A Csallóköz elvesztése – esettanulmány Trianon történetéhez

 

Jeszenszky Géza: British Role in Assigning Csallóköz (Zitny Ostrov, Grosse Schütt) to Czechoslovakia

 

Lelkes Gábor: Határ menti együttműködés - a kisebbségi identitás megőrzésének eszköze

 

● Kmeť, Miroslav: Kováčová, Anna: Život a kultúra Slovákov v Budapešti v období dualizmu (1867-1918) / A szlovákok élete és kultúrája Budapesten a dualizmus korában (1867-1918). Recenzió

 

Koudela Pál: A kassai polgárság 1918 előtt és után (PhD értekezés)

 

 ● Kováčová, Anna: Časopis Budapeštiansky Slovák ako šíriteľ slovenskej kultúry a litery(Budapeštiansky Slovák mint a szlovák kultúra és a betű közvetítője)

Puskó Gábor: Szlovákok, csehek, magyarok Tornalján

 

Sikos T. Tamás - Szarka László (szerk.): Menšiny a Kultúrne spoločenstvá v Euregióne Ister-Granum / Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Komárno - Komárom, 2008, 262 p.

 

Sipka László: Pozitívan a szlovák-magyar viszonyról


Szabó Orsolya: Képek egy pilisi szlovák faluról

Szabó Orsolya: Kettõs identitás? Budapest és Piliscsév szlovák közösségei

Szarka László: A városi magyar népesség a Magyarországgal szomszédos országokban (1910–2000)

Szarka László: A nemzeti azonosságtudat kistérségi sajátosságai. Az etnikai és regionális identitás összefüggései

Szarka László (szerk.): A nemzeti tér történelmi reprezentációi (A Bennünk élő múltjaink c. tanulmánykötet második fejezetének tanulmányai)

 

Szesztay Ádám: Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében, 1956-1962. Gondolat Kiadói Kör-MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002, 418 p.