● Formy národnej identity

2010-09-29 09:15
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Štefan Šutaj – László Szarka:

Regionálne a národné formy identity v maďarských a slovenských dejinách 18-20. storočia
UNIVERSUM, Prešov, 2007

 


Stiahnutie zväzku (PDF)
Úryvok z úvodu zväzku:

 

V organizácii Zmiešanej komisie maďarských a slovenských historikov sa dňoch 8-10. novembra 2006 konala vedecká konferencia s názvom Regionálna a národná identita v maďarských a slovenských dejinách v 18-20 storočí . V zmiešanom výbore z oboch strán pracujú uznávaní akademickí bádatelia, ktorí sa venujú otázkam spoločnej minulosti. Na konferencie usporiadané v rámci programu INTERREG pozvali aj ďalších odborníkov tohoto okruhu otázok. Jedným z cieľov komisie je snaha o odhalenie totožných a podobných javov, procesov v spoločných dejinách a o ich analýzu v rámci otvorených odborných diskusií. Má to byť príspevkom k občas odlišnej, v zásade však tolerantnej interpretácii dejín a k vyznačeniu styčných bodov medzi národnými historiografiami. Konajú takto v znamení nádeje, že svojou činnosťou môžu vytvárať a ovplyvňovať pohľad na dejiny v okruhu mladej generácie. Maďarská i slovenská spoločnosť majú záujem na tom, aby  v susedných pohraničných regiónoch bol viditeľný a citeľný vplyv  práce, ktorú v oblasti vyriešenia otázok spojených so spoločnými dejinami vykonávajú  členovia komisie historikov.