● Maďarská a slovenská interpretácia minulosti

2010-09-29 10:07
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

„Spoločné dejiny – s hodnotami a konfliktmi. Maďarská a slovenská interpretácia minulosti”
Konferencia v Balážskych Ďarmotách, 12-13. novembra 2009

 

 kon

  www.husk-cbc.eu

 

 

 

PROGRAM KONFERENCIE

 

KONFERENCIA V OBRAZOCH

 

SPRÁVY V TLAČI

 

SPRÁVY V ROZHLASE

 

SPRÁVY V TELEVÍZII

 

PARTNERI V SPOLUPRÁCI

 

NAŠI PODPOROVATELIA

V organizácii župného archívu v dňoch 12-13. novembra 2009 s názvom „Spoločné dejiny – s hodnotami a konfliktmi. Maďarská a slovenská interpretácia minulosti” došlo ku konferencii, ktorá sa uskutočnila v rámci Programu cezhraničnej slovensko-maďarskej spolupráce 2007-2013 s podporou Európskej únie. Spoluorganizátorom programu bolo Hradné múzeum vo Fiľakove, partnermi boli: Výskumný ústav etnických a národných menšín a Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied. Cieľom podujatia bola predovšetkým prezentácia kapitol chystanej slovensko-maďarskej čítanky dejepisu, a taktiež bolo fórom prediskutovania konfliktných otázok slovensko-maďarských vzťahov. Účastníkov konferencie pozdravil Árpád Tyekvicska, riaditeľ Novohradského župného archívu.

Pozvaní veľvyslanci zdôrazňovali dôležitosť spolupráce a dohody.

 

„Treba hľadieť na to, čo nás spája a nie na to, čo rozdeľuje” – vyzdvihol vo svojom príhovore Peter Weiss, budapeštiansky veľvyslanec Slovenska. S veľkým uznaním hovoril o práci slovenských a maďarských odborníkov a vyjadril nádej, že deti sa v nasledujúcom školskom roku budú učiť z tejto knihy. Antal Heizer, bratislavský veľvyslanec Maďarska považuje poluprácu slovenských a maďarských historikov za pozitívny príklad, podľa jeho názoru politika hmotne i morálne musí podporovať prácu tohoto druhu. Milan Murgaš, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja verí v rozvoj vzťahov medzi samosprávnym krajom a Novohradskou župou, a zmienil sa o tom, že „história je učiteľom múdrosti. Ak si toto vezmeme k srdcu, nedopustíme sa chýb našich predkov.”