Nyomtat        - http://www.nogradhistoria.eu/

● Spoločná minulosť v Poiplí
2010-09-29 10:08

Spoločná minulosť v Poiplí
Konferencia vo Fiľakove 9-10. septembra 2010

 kon

  www.husk-cbc.eu

 

 PROGRAM KONFERENCIE

 

KONFERENCIA V OBRAZOCH

 

PREDNÁŠKY KONFERENCIE (videá)

 

PREDNÁŠKY KONFERENCIE (pdf, pps)

 

SPRÁVY V TLAČI

 

SPRÁVY V ROZHLASE

 

SPRÁVY V TELEVÍZII

 

PARNERI V SPOLUPRÁCI

 

NAŠI PODPOROVATELIA

V organizácii Hradného múzea vo Fiľakove a Novohradského župného archívu v dňoch 9-10. septembra 2010 s názvom „Spoločná minulosť v Poiplí” prebiehala v budove fiľakovskej radnice slovenko-maďarská konferencia o histórii, ktorá sa uskutočnila v rámci programu cezhraničnej slovensko-maďarskej spolupráce 2007-2013 a s podporou Európskej únie. Vďaka organizátorom záujemcovia opäť mohli nahliadnuť historikov a bádateľov spoločnosti, ktorí skúmajú minulosť a súčasnosť pohraničnej oblasti. Konferencia prezentovala prostredníctvom skúmania zmien z etnografického, demografického a najmä historického aspektu stáročné tradície spolužitia Maďarov a Slovákov na území bývalej Novohradskej župy a jej východného i západného suseda, Gemera-Malohontu a Hontu. Na podujatí prehovoril Peter Weiss, veľvyslanec Slovenska v Maďarsku a Antal Heizer, veľvyslanec Maďarska na Slovensku. Veľvyslanci s radosťou hovorili o tom, že téma sa dostala k historikom a za najdôležitejšiu úlohu politiky považujú vytvorenie podmienok kľudnej práce. Poprední bádatelia z oboch strán hranice poukázali na hitorické aspekty lokálnej a regionálnej identity. Na konferencii obe inštitúcie referovali o výsledkoch  výskumov súčanosti v obciach Radzovce a Legénd, ktoré prebiehali na základe spoločných hľadísk.

Kým v slovenskej obci Radzovce žije početná maďarská menšina, Legénd nachádzajúci sa v Maďarsku po tureckom pustošení osídlili Slováci. V závere podujatia pedagógovia regiónu okolo okrúhleho stola prediskutovali nevyhnutnosť vydania spoločnej regionálnej učebnice dejepisu a možné aspekty jej zredigovania. Historici veria v úspech spoločnej práce a vyvíjajú úsilie v záujme toho, aby pohľady na históriu v týchto dvoch krajinách priblížili k sebe. O tom, čo odznelo nakonferencii, sa môžete informovať kliknutím na linky na ľavej strane.

 

     

   

    

   

   

 Legéndi

Polgármesteri

Hivatal

Faluszépítő

Egylet

 

 

PROGRAM KONFERENCIE
Kapcsolat: Nógrád Megyei Levéltár
Telefon: +36 (32) 412-801
E-mail: starjan@nogradarchiv.hu

copyright© 2009. http://www.nogradhistoria.eu/                    Powered by SiteEngine Wombat