Nyomtat        - http://www.nogradhistoria.eu/

"Közös történelem-értékekkel és konfliktusokkal.Magyar és szlovák múltértelmezés" konferencia programja
2010-08-28 09:58

 

 (vissza)

                                                                           

PROGRAM

                                                                             PROGRAM

KÖZÖS TÖRTÉNELEM – ÉRTÉKEKKEL ÉS KONFLIKTUSOKKAL
MAGYAR ÉS SZLOVÁK MÚLTÉRTELMEZÉS
Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, 2009. november 12–13.

SPOLOČNÁ HISTÓRIA – S HODNOTAMI A S KONFLIKTAMI
MAĎARSKÉ A SLOVENSKÉ INTERPRETÁCIE MINULOSTI

Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, 12–13. novembra 2009


A konferencián kétnyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk!
Na konferencii zabezpečujeme dvojjazyčné synchrónne tlmočenie!


2009. NOVEMBER 12.
 
12.15—13.00: Köszöntők – Pozdravy
 Peter Weiss
   A Szlovák Köztársaság budapesti nagykövete
   Veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti
 Heizer Antal
   A Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövete
   Veľvyslanec Maďarskej republiky v Bratislave
 Milan Murgaš
   A Besztercebányai Önkormányzati Kerület elnöke
   Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
 Balla Mihály
   A parlament külügyi bizottságának tagja
 
13.00—14.00: Szarka LászlóŠtefan Šutaj: Közös, különböző, konfliktusos-e a szlovák és a magyar történelem? A történeti Magyarország és a 20. századi nemzetállami történelem értelmezési lehetőségei — Sú slovenské a madarské dejiny v rámci Uhorska a národných štátov 20. storočia spoločné, rozdielne, konfliktné?
14.00—15.00: Csukovits EnikőVladimír Segeš: A középkori magyar államiság és a magyar, illetve szlovák etnogenezis kérdésköre — Problematika uhorskej štátosti a etnogenézy Slovákov a Maďarov v rámci Uhorska
15.00—15.15: Szünet – Prestávka
15.15—16.15: Varga J. JánosIvan Mrva: A Magyar Királyság megújítása és nemzetiségi összetételének változásai a 18. század első felében — Obnova Uhorska a zmeny jeho etnickej skladby v prvej polovici 18. storočia
16.15—17.15: Kiss LászlóPeter Šoltés: Nemzeti mozgalmak, nyelvharcok a soknemzetiségű Magyarországon a 18. és 19. század fordulóján — Národné hnutia, jazykové boje v mnohonárodnostnom Uhorsku na prelome 18. a 19. storočia
17.15—18.15: Halász IvánDušan Škvarna: A magyar és szlovák nemzeti mozgalom konfliktusai a 19. század első felében — Konflikty maďarského a slovenského národného hnutia v prvej polovici 19. storočia
18.15—19.15: Vita – Diskúsia


2009. NOVEMBER 13.
09.00—10.00: Nagy MariannMiroslav Kmeť: A magyarországi asszimilációs folyamat, és politika okai és következményei a dualizmus korában — Príčiny a následky assimilačnej politiky a assimilačných procesov v Uhorsku v období dualizmu.
10.00—11.00: Simon AttilaPeter Zelenák: Magyar–szlovák kapcsolatok a két világháború közötti korszakban — Slovensko–maďarské vztahy v medzivojnovom období
11.00—12.00: Valuch TiborStanislav Sikora: A magyarországi és szlovákiai szocialista rendszer sajátosságai és hasonlóságai 1948-1989 között — Špecifiká a podobnosti vývinu socialistického systému v Maďarsku a na Slovensku v rokoch 1948–1989
12.00—12.30: Kiss Gy. Csaba: A magyar és a szlovák történelem közép-európai kontextusa — Stredoeurópsky kontext slovenských a maďarských dejín
12.30—13.00: Szünet – Prestávka
13.00—14.30: Múlt a jelenben — Kerekasztal-beszélgetés és vita a múltértelmezések hatásairól és a múltfeltárók feladatairól a jelenben. Beszélgetőtársak: Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, Štefan Šutaj történész és Dušan Škvarna történész. Moderátor: Szarka László történész
Minulosť v súčasnosti — Diskúsia za okrúhlym stolom o vplyvoch interpretácii minulosti a o úloh bádateľov minulosti v súčasnosti. Účastníci: Jeszenszky Géza exminister zahraničia, Kiss Gy. Csaba literárny historik, Štefan Šutaj historik a Dušan Škvarna historik. Moderátor: Szarka László historik
(vissza)
Kapcsolat: Nógrád Megyei Levéltár
Telefon: +36 (32) 412-801
E-mail: starjan@nogradarchiv.hu

copyright© 2009. http://www.nogradhistoria.eu/                    Powered by SiteEngine Wombat