Magyar és szlovák múltértelmezés

kisebb betű nagyobb betű

 

"Közös történelem-értékekkel és konfliktusokkal. Magyar és szlovák múltértelmezés" konferencia

Időpont: 2009. november 12-13.

Helyszín: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, Balassagyarmat

 

 

 

 kon

  www.husk-cbc.eu

 

 

 

 

KONFERENCIA PROGRAMJA   

                                                                  

KONFERENCIA KÉPEKBEN

                    

SAJTÓTUDÓSÍTÁSOK

 

RÁDIÓTUDÓSÍTÁSOK

 

TELEVÍZIÓTUDÓSÍTÁSOK

 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

 

TÁMOGATÓINK

A Nógrád Megyei Levéltár szervezésében, 2009. november 12-13-án, Balassagyarmaton zajlott le a „Közös történelem – értékekkel és konfliktusokkal. Magyar és szlovák múltértelmezés” című konferencia, amely a Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával. A program társrendezője a Füleki Vármúzeum, együttműködő partnereink az Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Szlovák Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézete. A rendezvény célja elsősorban a készülő szlovák – magyar történelmi olvasókönyv fejezeteinek bemutatása volt, illetve fórumul szolgált a szlovák – magyar konfliktusos kérdések megvitatásához. A konferencián megjelenteket Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója köszöntötte. 
A meghívott nagykövetek mind az együttműködés és a megegyezés fontosságát hangsúlyozták. „Azt kell nézni, ami összeköt, nem azt, ami elválaszt” – emelte ki beszédében Peter Weiss, Szlovákia budapesti nagykövete. Nagy elismeréssel nyilatkozott a szlovák és a magyar szakemberek munkájáról, s reményét fejezte ki, hogy a következő tanévben már ebből a könyvből tanulhatnak a gyerekek. Heizer Antal, Magyarország pozsonyi nagykövete pozitív példának tekinti a szlovák és magyar történészek együttműködését, véleménye szerint a politikának anyagilag és erkölcsileg is támogatnia kell az ilyen munkát.
Milan Murgas, a Besztercebányai Önkormányzati Kerület elnöke bízik az önkormányzati kerület és Nógrád megye közötti fejlődő kapcsolatban, s kitért rá, hogy „a történelem a bölcsesség tanítómestere. Ha ezt megszívleljük, akkor nem követjük el az elődök hibáit.”
Balla Mihály (Fidesz), a parlament külügyi bizottságának tagja azt hangsúlyozta, hogy meg kell találni azokat a pontokat, amelyek az államot és a határ menti régiókat összekötik, a kölcsönös tisztelet alapján.
Szarka László, a komáromi Selye János Egyetem dékánja, a tankönyv előkészítő bizottság magyar társelnöke a történelemértelmezés kérdéseiről beszélt.
Štefan Šutaj, a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Intézetének igazgatója, a történészbizottság szlovák társelnöke szerint „a történelemoktatásban nagy szükség lenne arra, hogy a gyerekek megismerjék szűkebb pátriájuk történetét is, hiszen így alakulhat ki a kötődés bennük a lakóhelyük iránt.”
A két napos konferencián a készülő közös szlovák-magyar történelmi olvasókönyv szerzői mutatták be az egyes fejezeteket szlovák, illetve magyar nyelven. A szakemberek úgy látják, még mindig sok a vitás kérdés, ezért az együttműködést, a partnerséget kell erősíteni. A rendezvény eredményesen zárult, a második nap egy szakmai vitával ért véget. A résztvevők között kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd alakult ki. A történészek remélik, hogy ez a kötet közelebb hozza egymáshoz a két nemzet történelemszemléletét. A konferencián elhangzottakról bővebben a bal oldali linkekre kattintva tájékozódhatnak.

(vissza)