20. századi határváltozások

kisebb betű nagyobb betű

 

     

A Nógrád Megyei Levéltár, kapcsolódva a Magyar Millennium évének rendezvénysorozatához, 2001. január 29–31. között Balassagyarmaton konferenciát rendezett XX. századi határváltozások címmel.
A megjelölt téma és a kiválasztott korszak ismeretében nem meglepő, hogy a felmerülő problémák közül a Trianon-kérdéskör jelent meg a legtöbb előadásban. A nemzetközi erőviszonyok megváltozásával, újrarajzolt országhatárokkal záruló első világháború Magyarország számára jelentős területveszteséget hozott. Ezt sokként élték meg a magyarok, akár beszéltek, pontosabban akár beszélhettek róla, akár nem.
Trianon a rendszerváltás után újra lekerült a tabuk listájáról, sőt a határváltozások vitathatatlanul máig érő hatásai a politikai disputákba is visszatértek. Különösen időszerűnek és fontosnak tartottuk most – amíg a közvélemény (jó értelemben) formálható, a sajnos nem egyszer szélsőséges megítélések meggyökerezésétől eltéríthető – megnyilatkozásra bírni az ország mai területén belül és a határokon túl élő szakembereket, kétségkívül és méltán elismert kutatókat, valamint a fiatal tehetségeket.
Törekvésünk, mely arra (is) irányult, hogy a különféle tudományágak képviselői megoszthassák egymással tapasztalataikat, illetve – ennél messzebbre tekintve – hogy a tudományágak közötti együttműködés irányába mutató, azt megkönnyítő kapcsolatok kiépítését elősegítsük, úgy tűnik, nem volt hiábavaló. Az előadások rövid szüneteiben is parázs viták folytak, érdeklődő beszélgetések zajlottak az előadók és a hallgatóság körében.
A konferencia sikerét jelzi és bizonyítja, hogy részben az itt elhangzott írásokból válogatva a Rubicon című történelmi folyóirat egy különszámot is megjelentetett, Tria-non. Nemzet–nemzetiség–állam címmel (2001/8–9. szám).