FALUKUTATÁSI EREDMÉNYEK

kisebb betű nagyobb betű

 

Az Európai Unió által támogatott HUSK 0801/062 számú, Közös múltunk – történelmi áttekintés című projekt keretében a Nógrád Megyei Levéltár és a Füleki Vármúzeum kutatást végzett a szlovákiai Ragyolc és a magyarországi Legénd községben. Előbbi magyar telepítésű, míg utóbbit a 18. század elejétől szlovák ajkú lakosok lakták. Az utóbbi századokban mindkét községben jelentős számú cigány népesség élt. Kutatásunk a két közösség nyelvhasználatát, történeti emlékezetét vizsgálta, emellett igyekeztünk felmérni a megmaradt tárgyi hagyatékot is. A Közös múlt az Ipoly mentén című konferenciához kapcsolódva gyűjtésünk eredményeiből adunk ízelítőt.

Ragyolc első írásos említése1246-ból származik. A török harcok idején porig égett, 1683-ban a török ellen vonuló lengyel-litván hadak pusztították el. A birtokos Ragyolczi család 1698-ban alapította meg az új Ragyolcot. A község 1918-ban Csehszlovákia része lett. A 20. században virágzó településsé vált. Lélekszámát tekintve ma is fejlődik.

Legénd Árpád-kori település. A Legéndi család birtokaként szerepelt. A 16. században kálvinista vallású magyarok lakták. Az 1863-as hadiesemények következtében a község teljesen elpusztult. Földesurai ezt követően szlovák lakosokkal telepítették újjá, a jelenlegi helyén. Az 1960-as évektől fogva lélekszáma csökken.

 

A kutatás eredményeinek bemutatásával elmélyíthetjük a vizsgált falusi közösségek önismeretét, az eltérő etnikumok sorsának bemutatásával pedig segítjük a hasonlóságok, az egymásrautaltság, a tolerancia szükségének felismerését.