KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!

kisebb betű nagyobb betű

 

Hangos honlapismertető (hangfájl)

 

A kelet-közép-európai nemzetek történetírása a nemzeti identitás meghatározója volt az elmúlt két évszázad során. A nemzeti "mitológia" sorskérdéseinek kanonizált megjelenítése, az eltérő koncepciók merev elvetése azonban sokszor megmételyezte a különböző nációk viszonyát. Csak a legutóbbi évtized változásai vetették fel a felhalmozott ismeretek összegzésének, az eltérő vélemények konstruktív ütköztetésének, szintetizálásának igényét. A Nógrád Megyei Levéltár és a Füleki Vármúzeum évek óta kiemelt figyelmet fordít  a helyi és regionális szintű magyar-szlovák kapcsolatokra.

 

A két terület szlovák és magyar polgárainak egymásról alkotott véleménye, melyet jelentősen formálnak a történelmi (sokszor áltudományos) ismeretek, jellemzően befelé forduló, elzárkózó és elfogult. Mindez kihat a két nép kulturális, gazdasági és társadalmi kapcsolataira, ezért alapvetően fontos, hogy a múltról kialakított képet, a történeti ismereteket valóban tudományos megállapításokra alapozzuk, az eltérő látásmódokat közelítsük, a más-más szempontú ismereteket szintézisbe hozzuk, ehhez egy-egy közösség példáján keresztül mintákat adjunk.

 

Honlapunkon azt a tudást szeretnénk bemutatni, amelyet a társadalomkutatók a szlovák-magyar közös múltról ez idáig feltártak. Igyekszünk összegyűjteni a témával kapcsolatos publikációkat, összegezni a határon átívelő rendezvényeink, kutatásaink eredményeit és tapasztalatait - legyen szó Szlovákia és Magyarország viszonylatáról, vagy a szűkebb, az államhatárral elválasztott régió múlt- és jelenbéli kapcsolatrendszeréről.

 

       Nógrád Megyei Levéltár              Füleki Vármúzeum      
Tyekvicska Árpád Agócs Attila
igazgató igazgató