Főoldal >  SK >  Vitame Čitatelov > 

Vitame Čitatelov

kisebb betű nagyobb betű

 

 

● Kde vidíte toto znamienko, môžete čítať obsah v slovenčine!

Historická spisba východo- a stredoeurópskych národov v uplynulých dvoch storočiach mala pre národnú identitu určujúci význam. Kanonizované podanie osudových otázok národnej „mitológie”, meravé odmietnutie rozdielnych koncepcií mnohokrát narušilo vzťahy jednotlivých národov. Iba zmeny posledných desaťročí naznačili potrebu zhrnutia nazhromaždených poznatkov, knštruktívneho stretu a syntézy odlišných názorov. Novohradský župný archív a Hradné múzeum vo Fiľakove už roky venujú zvláštnu pozornosť maďarsko-slovenským vzťahom na miestej i regionálnej úrovni.

Na našej webovej stránke by sme chceli prezentovať tie vedomosti, ktoré bádatelia o slovensko-maďarskej spoločnej minulosti doposiaľ získali. Snažime sa zozbierať publikácie o tejto téme, zhrnúť výsledky našich podujatí a výskumov, ktoré presahujú hranice – či už ide o vzťaj Slovenska a Maďarska alebo a sieť vzťahov v užšom, hranocou rozdelenom regióne.

       Novohradský župný archív   
       Hradné múzeum vo Fiľakove     
Árpád Tyekvicska Attila Agócs
riaditeľ riaditeľ