Výsledky výskumu dedín

kisebb betű nagyobb betű

 

V rámci projektu HUSK č. 0801/062  „Naša spoločná minulosť – historický prehľad”  podporovaného Európskou úniou Novohradský župný archív v Salgótarjáne a Hradné múzeum vo Fiľakove uskutočnili  výskum v obciach  Radzovce (Slovensko) a Legénd (Maďarsko). Radzove je pôvodne maďarskou usadlosťou, obec Legénd od začiatku 18. storočia obývali Slováci. V posledných storočiach v obidvoch obciach bývala početná skupina Rómov. Náš výskum bol zameraný na používanie jazyka, skúmal zachovalosť historických spomienok a popri tom sme sa snažili ohodnotiť aj zachovalých vecných pozostatkov. Pripájajúc sa ku konferencii Spoločná minulosť na Poiplí predstavíme vám časť získaných výsledkov.

 

Prvá písomná spomienka Radzoviec pochádza z roku 1246. Obec počas tureckej okupácie úplne vyhorela, r. 1683 obec zničili poľské a litovské vojská útočiace proti Turkom. Nové Radzovce založila r. 1698 statkárska rodina Ragylocziovcov. Obec r. 1918 sa stal súčasťou Československej republiky. Počas 20. storočia patril k významne sa rozvíjajúcim obciam.  Čo sa týka početnosti obyvateľstva aj v súčasnosti sa rozvíja.

 

Legénd bol založení v dobe Árpádovcov. Bol majetkom rodiny Legéndiovcov. V 16. storočí ju obývajú reformovaní Maďari. Počas vojenských udalostí r. 1863 bola úplne zničená.  Jej zemepáni na dnešnom mieste obce ju znovu založili so slovenskými obyvateľmi. Počet obyvateľstva obce od 1960 sa postupne znižuje.

 

Prezentáciou výsledkov výskumu môžeme prehĺbiť sebapoznanie skúmaných dedinských komunít, kým ozrejmením osudu odlišných etník pomáhame v tom, aby spoznali podobnosti a potrebu vzájomnosti i tolerancie.

 

  Obec Legénd (HU) 
        Výsledky výskumu dediny v Legénde – prezentácie 
        Rozhovory s obyvateľmi Legéndu
        Dedina a jej obyvatelia – album fotografií
        Filmy o obyvateľoch Legéndu, filmy obyvateľov
        Písomnosti o minulosti obce
        Dokumenty o dejinách Legéndu
        Kontakty
  Obec Radzovce (SR) 
        Výsledky výskumu dediny v Radzovciach – prezentácie
        Rozhovory
        Dedina a jej obyvatelia – fotoalbum
        Filmy o Radzovciach, filmy tamojších obyvateľov
        Príspevky o minulosti obce
        Dokumenty o dejinách Radzoviec
        Kontakty