Közös múlt az Ipoly mentén

kisebb betű nagyobb betű

 

(vissza)

 

A Füleki Vármúzeum és a Nógrád Megyei Levéltár szervezésében, 2010. szeptember 9–10-én a füleki városházán zajlott le a „Közös múlt az Ipoly mentén” szlovák-magyar történelmi konferencia, amely a Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében és az Európai Unió támogatásával valósult meg.
A szervezők újra bepillantást engedtek a határ menti térség múltját és jelenét kutató történészek és társadalomtudósok műhelyébe. A konferencia az egykori Nógrád vármegye területéről, valamint a vele keletről illetve nyugatról szomszédos Gömör-Kishont és Hont múltjából mutatta be a magyar-szlovák együttélés évszázados hagyományait, a kapcsolatok néprajzi, demográfiai és főként történelmi szempontú változásvizsgálatai segítségével.
A rendezvényen beszédet mondott Peter Weiss, Szlovákia magyarországi és Heizer Antal, Magyarország szlovákiai nagykövete is. A nagykövetek örömmel beszéltek arról, hogy a téma a történészekhez került, a politika legfontosabb feladatának azt tekintik, hogy megteremtse a munka nyugodt körülményeit. Az alábbi táblázatban 2 fájltípusban érhetőek el a konferencia előadásai időrendi sorrendben.

 

2010. szeptember 9-i előadások

1.előadás

 

Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (vedúci katedry, Univerzita Komenského, Bratislava – tanszékvezető egyetemi tanár, Komenský Egyetem, Pozsony): Historické aspekty v lokálnom a regionálnom povedomí Gemera-Malohontu a Novohradu - Történelmi aspektusok a lokális és regionális identitásban Gömör és Nógrád példáján

 

2.előadás

 

Prof. Dr. Anna Gyivicsanová (vysokoškolský pedagóg, ELTE, Budapešť – egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Typológia slovenských komunít v Novohrade – A Nógrád megyei szlovák közösségek tipológiája

 

3.előadás

 

Dobos Balázs, PhD (historik, vedecký tajomník, Ústav pre výskum etnických a národných menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť – történész, tudományos titkár, MTA Kisebbségkutató Intézet): Voľby do menšinových samospráv v župe Nógrád – prípady a ponaučenia - Kisebbségi önkormányzati választások Nógrád megyében – esetek és tanulságok

 

4.előadás Gyurgyík László, PhD (historik – demograf, Pedagogická fakulta Univerzity Jána Selyeho, Komárno – történész-demográfus, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom): Demografické procesy na strednom Slovensku od 90-tych rokov 20. storočia po súčasnosť s dôrazom na územie historických žúp Hont, Novohrad a Gemer – Demográfiai folyamatok Közép-Szlovákiában az 1990-es évektől napjainkig különös tekintettel a történelmi Hont, Nógrád, Gömör vármegyék területére    
5.előadás Mária Adamová (riaditeľka archívu na dôchodku, Lučenec – nyugalmazott levéltár-igazgató, Losonc): Sonda do života významných novohradských rómskych hudobníkov 19. storočia – Mozzanatok a jelentősebb 19. századi nógrádi cigányzenészek életéből     
7.előadás Tyekvicska Árpád (riaditeľ, Novohradský župný archív, Salgótarján – igazgató, Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján): Tri storočia obce osídlenej Slovákmi. Náčrt výskumu obce – Egy szlovák telepítésű falu három évszázada. Egy falukutatás vázlata    
8.előadás RNDr. Puntigán József (lokálny historik, Lučenec – helytörténeti kutató, Losonc) – Agócs Attila (riaditeľ, Hradné múzeum vo Fiľakove – igazgató, Füleki Vármúzeum): Komunita v pohraničí – Z dejín obce Radzovce v 20. storočí na základe terénneho výskumu – Község a határ mentén - Ragyolc 20. századi történetéből egy falukutatás tükrében      
   2010. szeptember 10-i előadások    
1.előadás Prof. PhDr. Ján Botík, DrSC. (vysokoškolský pedagóg, Katedra etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – egyetemi tanár, Konstantin Filozófus Egyetem Néprajzi és Etnomuzikológiai Tanszéke, Nyitra): Maďarsko-slovenská kontaktová zóna v oblasti Hontu a Novohradu v jej historickej a kultúrnej retrospektíve – Történelmi és kulturális visszatekintés a Nógrád és Hont területén húzódó magyar–szlovák kontaktuszóna alakulására     
2.előadás Gere József (lokálny historik, Balašské Ďarmoty – helytörténeti kutató, Balassagyarmat): „Vojak okrídleného kolesa...” Stretnutia rušňovodiča s Históriou – „A szárnyaskerék katonája...”Egy mozdonyvezető találkozásai a Történelemmel     
3.előadás Mgr. Angelika Dončová (archivár, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec – levéltáros, Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára): Politizujúci lučenecký advokát v časoch Uhorska, Ľudovít Bazovský – Egy politizáló losonci ügyvéd az Osztrák–Magyar Monarchia idejében, Bazovský Lajos.    
4.előadás Sebestyén Kálmán (hlavný archivár, Novohradský župný archív, Salgótarján – főlevéltáros, Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján): Slovensko–maďarská výmena obyvateľstva v Salgótarjánskom okrese po II. svetovej vojne – A II. világháborút követő szlovák–magyar lakosságcsere a Salgótarjáni járásban     
5.előadás Simon Attila, PhD (vedúci katedry, Pedagogická fakulta Univerzity Jána Selyeho, Komárno – tanszékvezető, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom): Národné stereotypie v slovenských a maďarských učebniciach– Nemzeti sztereotípiák a szlovák és a magyar tankönyvekben
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (vissza)